Telecard

Розвиток телемедицини в Чернігівській області на базі КЛПЗ "Чернігівський обласний кардіологічний диспансер”

30.03.2009
Откидач П.В., Штінова Н.В.

За визначенням ВООЗ, телемедицина – метод надання медичних послуг там, де відстань є критичним фактором. При цьому надання послуг може здійснюватися представниками усіх медичних спеціальностей з використанням інформаційно–комунікаційних технологій...

В пример столице! Уникальный случай тромболизиса при инфаркте миокарда в одном из районов Полтавской области.

19.05.2008
Дмитрий Молчанов («Здоров’я України» №8(189) Квітень 2008)

Когда готовился в печать этот номер «ЗУ», к нам в редакцию поступило сообщение о поистине уникальном для отечественной медицины событии. Тромболизис по поводу тяжелого инфаркта миокарда 61-летнему пациенту был выполнен даже не в районном центре, а в селе! Случай похож на удачное стечение обстоятельств, тем не менее, оно не было случайным.

Опыт применения телемедицинской электрокардиографической системы в Донецкой области.

14.05.2008
А.Ю. Прядко, В.В. Пилипенко, Г.С. Рыбалко, О.В.Самойлова (Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, ДОКТМО, Донецк, Украина)

Рассмотрен опыт создания и работы телемедицинской электрокардиографической системы TREDEX в Донецкой области. Анализируется двухлетняя работа дистанционного диагностического центра областной больницы. Показано, что система является недорогим, надежным, высокоэффективным методом функциональной диагностики, позволяющим получать высококвалифицированную ургентную помощь пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в удаленных лечебных учреждениях (Укр.ж.телемед.мед.телемат.-2008.-Т.6,№1.-С.15-18).

Досвід використання системи «ТЕЛЕКАРД» в роботі кардіологічної служби Xерсонської області

14.05.2008
І.В.Ющук, І.М.Онопрієнко (Херсонський Обласний кардіологічний диспансер, Херсон, Україна)

Впровадження транстелефонної електрокардіографії в практику охорони здоров’я України дає змогу надавати своєчасно консультативну та спеціалізовану медичну допомогу, забезпечити обґрунтованість виїздів по сан авіації, а саме: підвищення доступності спеціалізованої медичної допомоги для населення, яке проживає у віддавлених і важкодоступних місцях; підвищення якості надання медичної допомоги за рахунок покращення діагностики, прискорення надання медичної допомоги; зміщення акценту надання діагностичної і консультативної допомоги на амбулаторно-поліклінічний рівень; зниження витрат на санітарну авіацію; прискорення впровадження в практику нових методів діагностики і лікування.

Аналіз роботи системи “Тредекс” по Тернопільській області

14.05.2008
В.Т.Павлов, Н.М.Вівчар, М.С.Гриценко (Тернопільська обласна комунальна клінічна лікарня, Тернопіль, Україна)

Проблема оптимізації надання кардіологічної допомоги населенню була та залишається першочерговим завданням сучасної медицини. Адже поширеність, інвалідізація та смертність від серцево-судинної патології залишається досить високою. Так, поширеність захворювань системи кровообігу по області за 2006 рік становить 63754,0 на 100 тис. дорослого населення, в тому числі: ішемічної хвороби серця - 22849,0, стенокардії – 6886,0, інфаркту міокарда – 120,0.

Досвід впровадження телемедичних технологій в дистанційно-діагностичному центрі Вінницької обласної лікарні ім. М. І. Пирогова

14.05.2008
П.М.Гунько, П.І.Мельничук, В.М.Постоловський, Г.Ф.Козачук, Г.В.Васильчук, І.М.Калініченко (Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова, Вінниця, Україна)

В останні роки розвиток медичного обслуговування в розвинених країнах пов’язаний з широким впровадженням інформаційної мережі в структурі медичної служби, що отримало назву „телемедицина”.

IV Международная конфереция "Телемедицина - Опыт@Перспективы". Решения.

13.05.2008

За результатами наукової програми конфереції зроблено висновок, що за допомогою використання телемедичних систем можливо досягнути значного покращення системи охорони здоров'я за рахунок оптимізації управлінських і фінансових процесів, поліпшення якості лікувально-діагностичного процесу. Телемедицина є методом вибору при вирішенні проблем сільської охорони здоров'я (нестача кадрів, відсутність лікарів-фахівців та ін.), тому що застосування телемедицини дозволяє наблизити кваліфіковану й спеціалізовану допомогу до віддалених районів, проводити дистанційне обслуговування лікарями-фахівцями сільських населених пунктів, здійснювати телемедичні скринінгові дослідження, оптимізувати транспортування пацієнтів і виклики фахівців з лінії екстренної медицини, збільшити обсяги і якість надання медичної допомоги на місцях.

Диагностическая ценность транстелефонной ЭКГ: приближение к стандарту

09.04.2002
Крамаренко А.В., Павлович Р.В., Павлютин Л.В.

Рассмотрены причины низкой эффективности традиционных систем передачи ЭКГ по телефону. Предъявлены требования к оптимальному транстелефонному электрокардиографу. Приведены практические результаты, полученные на реальной цифровой синхронной 12-канальной системе передачи ЭКГ по телефону, отвечающие стандартным требованиям к ЭКГ.

Многоуровневая модель телемедицинской консультационной системы

25.10.2002
Павлович Р.В.

Рассматриваются вопросы внедрения телемедицинских диагностических систем в медицинскую практику. Предлагается комплексное решение в виде многоуровневой телемедицинской консультационной системы, построенной на базе существующей аппаратуры.

Проблемы и успехи внедрения телемедицины в медицинскую практику в Украине

28.06.2003
Павлович Р.В.

Попытка осмысления достигнутых результатов внедрения телемедицинских технологий в реальную практику системы здравоохранения Украины. Анализ проблем и путей их решения в сфере развития отечественной телемедицины. Краткая оценка экономической эффективности телемедицинских систем.

Locations of visitors to this page