ЭКГ по телефону

IV Международная конфереция "Телемедицина - Опыт@Перспективы". Решения.

13.05.2008

За результатами наукової програми конфереції зроблено висновок, що за допомогою використання телемедичних систем можливо досягнути значного покращення системи охорони здоров'я за рахунок оптимізації управлінських і фінансових процесів, поліпшення якості лікувально-діагностичного процесу. Телемедицина є методом вибору при вирішенні проблем сільської охорони здоров'я (нестача кадрів, відсутність лікарів-фахівців та ін.), тому що застосування телемедицини дозволяє наблизити кваліфіковану й спеціалізовану допомогу до віддалених районів, проводити дистанційне обслуговування лікарями-фахівцями сільських населених пунктів, здійснювати телемедичні скринінгові дослідження, оптимізувати транспортування пацієнтів і виклики фахівців з лінії екстренної медицини, збільшити обсяги і якість надання медичної допомоги на місцях.

Диагностическая ценность транстелефонной ЭКГ: приближение к стандарту

09.04.2002
Крамаренко А.В., Павлович Р.В., Павлютин Л.В.

Рассмотрены причины низкой эффективности традиционных систем передачи ЭКГ по телефону. Предъявлены требования к оптимальному транстелефонному электрокардиографу. Приведены практические результаты, полученные на реальной цифровой синхронной 12-канальной системе передачи ЭКГ по телефону, отвечающие стандартным требованиям к ЭКГ.

Многоуровневая модель телемедицинской консультационной системы

25.10.2002
Павлович Р.В.

Рассматриваются вопросы внедрения телемедицинских диагностических систем в медицинскую практику. Предлагается комплексное решение в виде многоуровневой телемедицинской консультационной системы, построенной на базе существующей аппаратуры.

Проблемы и успехи внедрения телемедицины в медицинскую практику в Украине

28.06.2003
Павлович Р.В.

Попытка осмысления достигнутых результатов внедрения телемедицинских технологий в реальную практику системы здравоохранения Украины. Анализ проблем и путей их решения в сфере развития отечественной телемедицины. Краткая оценка экономической эффективности телемедицинских систем.

Страницы

Locations of visitors to this page