телемедицина

Аналіз роботи системи “Тредекс” по Тернопільській області

14.05.2008
В.Т.Павлов, Н.М.Вівчар, М.С.Гриценко (Тернопільська обласна комунальна клінічна лікарня, Тернопіль, Україна)

Проблема оптимізації надання кардіологічної допомоги населенню була та залишається першочерговим завданням сучасної медицини. Адже поширеність, інвалідізація та смертність від серцево-судинної патології залишається досить високою. Так, поширеність захворювань системи кровообігу по області за 2006 рік становить 63754,0 на 100 тис. дорослого населення, в тому числі: ішемічної хвороби серця - 22849,0, стенокардії – 6886,0, інфаркту міокарда – 120,0.

Досвід впровадження телемедичних технологій в дистанційно-діагностичному центрі Вінницької обласної лікарні ім. М. І. Пирогова

14.05.2008
П.М.Гунько, П.І.Мельничук, В.М.Постоловський, Г.Ф.Козачук, Г.В.Васильчук, І.М.Калініченко (Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова, Вінниця, Україна)

В останні роки розвиток медичного обслуговування в розвинених країнах пов’язаний з широким впровадженням інформаційної мережі в структурі медичної служби, що отримало назву „телемедицина”.

IV Международная конфереция "Телемедицина - Опыт@Перспективы". Решения.

13.05.2008

За результатами наукової програми конфереції зроблено висновок, що за допомогою використання телемедичних систем можливо досягнути значного покращення системи охорони здоров'я за рахунок оптимізації управлінських і фінансових процесів, поліпшення якості лікувально-діагностичного процесу. Телемедицина є методом вибору при вирішенні проблем сільської охорони здоров'я (нестача кадрів, відсутність лікарів-фахівців та ін.), тому що застосування телемедицини дозволяє наблизити кваліфіковану й спеціалізовану допомогу до віддалених районів, проводити дистанційне обслуговування лікарями-фахівцями сільських населених пунктів, здійснювати телемедичні скринінгові дослідження, оптимізувати транспортування пацієнтів і виклики фахівців з лінії екстренної медицини, збільшити обсяги і якість надання медичної допомоги на місцях.

Принцип термометра в проектировании медицинского диагностического оборудования

10.02.2002
Крамаренко А.В.

Фактически попытка постановки задачи на разработку универсального телемедицинского диагностического прибора, основанная на кратком анализе принципов телемедицины как совокупности технических и организационных составляющих.

Клиническое значение суточного радиомониторинга ЭКГ

09.04.2002
Толкачева И.А.

Очень краткое сообщение о первых успешных результатах применения длительного мониторинга ЭКГ по радиоканалу в Центральной клинической больнице №5 г.Харькова. Высказывается мнение, что клиническое значение радиомониторинга по крайней мере сравнимо со значением Холтеровского мониторирования.

Диагностическая ценность транстелефонной ЭКГ: приближение к стандарту

09.04.2002
Крамаренко А.В., Павлович Р.В., Павлютин Л.В.

Рассмотрены причины низкой эффективности традиционных систем передачи ЭКГ по телефону. Предъявлены требования к оптимальному транстелефонному электрокардиографу. Приведены практические результаты, полученные на реальной цифровой синхронной 12-канальной системе передачи ЭКГ по телефону, отвечающие стандартным требованиям к ЭКГ.

Модификация электроэнцефалографической диагностики как развивающаяся задача

09.04.2002
Крамаренко А.В., Павлович Р.В.

Рассматриваются недостатки существующего метода ЭЭГ исследования в условиях диагностики пароксизмальных феноменов. Предлагается способ совмещения следящего видеомониторинга с телеметрической электроэнцефалографией. В качестве предварительного анализатора планируется применение экспертной системы. Для оценки локальной патологии может быть использован метод вероятностного томографа равного волнового фронта.

Многоуровневая модель телемедицинской консультационной системы

25.10.2002
Павлович Р.В.

Рассматриваются вопросы внедрения телемедицинских диагностических систем в медицинскую практику. Предлагается комплексное решение в виде многоуровневой телемедицинской консультационной системы, построенной на базе существующей аппаратуры.

Проблемы и успехи внедрения телемедицины в медицинскую практику в Украине

28.06.2003
Павлович Р.В.

Попытка осмысления достигнутых результатов внедрения телемедицинских технологий в реальную практику системы здравоохранения Украины. Анализ проблем и путей их решения в сфере развития отечественной телемедицины. Краткая оценка экономической эффективности телемедицинских систем.

Сравнение аналоговых и цифровых технологий передачи ЭКГ

20.06.2007
А.В.Крамаренко, Р.В.Павлович

В статье на реальных примерах проводится сравнение достоинств и недостатков цифрового и аналогового методов передачи ЭКГ по телефону. Анализируются органически присущие аналоговому методу недостатки, существенно ограничивающие применение аналоговой транстелефонной ЭКГ аппаратуры в сетях мобильной и цифровой связи.

Страницы

Locations of visitors to this page